ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “กิจกรรมตอบแบบสอบถามในหัวข้อ ความพึงพอใจในการอยู่อาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565”

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

AssetWise Club ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้


รางวัลที่ 1 : Apple iPad Air 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 จำนวน 1 รางวัล

คุณ Nattatiya Budchan โครงการ Modiz Sukhumvit 50

รางวัลที่ 2 : เครื่องฟอกอากาศ Airdog X3 จำนวน 1 รางวัล
คุณธนภรรธ ศรีสุนทร โครงการ H2 Glo

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณนัฐพล แพทย์รักษ์ โครงการ Kave Town Space
2. คุณธีรพงษ์ ชายคำ โครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
3. คุณรัชกร ปานวงศ์ โครงการ H2 Metal
4. คุณจุรีรักษ์ เสริมศรี โครงการ Maxxi Prime Sutthisan
5. คุณสุรนาท พัชราภา โครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang

รางวัลที่ 4 : กระเป๋าสานจากผักตบชวา จำนวน 5 รางวัล
1. คุณวิภาพร ชำนาญกิจ โครงการ Episode
2. Phithak Wijit Atmoz โครงการ Ratchada-Huaikwang
3. คุณณัฏฐ์ธนัช ศรีสันต์ โครงการ Kave Town Space
4. คุณเอกภูมิ สิริยศโสภณ โครงการ Kave TU
5. คุณพรรัตน์ โชควิวัฒน์ศิริ โครงการ Wynn Condo Chokchai 4

รางวัลที่ 5 : กระเป๋าผ้าใบ AssetWise จำนวน 5 รางวัล
1. คุณธีรดา สำเภาพ่อค้า โครงการ Kave Town Shift
2. คุณวีรภัทร ณ พัทลุง โครงการ Atmoz Chaengwattana
3. คุณจีรกมล จิตมนตรี โครงการ Kave Town Shift
4. คุณนิติพัฒน์ อ่อนแก้วทวีสิน โครงการ Atmoz Chaengwattana
5. คุณปราโมทย์ คูวัฒนสุชาติ โครงการ Kave TU

รางวัลที่ 6 : ชุดปลูกต้นไม้ จำนวน 10 รางวัล
1. คุณรัฐกิจ เลาอารีกิจ โครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
2. คุณวงศกร จันทร์ศิริ โครงการ Atmoz Ladprao 71
3. คุณอุไรวรรณ อภินวถาวรกุล โครงการ Kave TU
4. คุณปวันรัตน์ พัดใหม่ โครงการ Kave Town Space
5. คุณภาสกร ธนาสุนทรารัตน์ โครงการ Kave TU
6. คุณพชร โครงการ Wynn Condo Chokchai 4
7. คุณนัชชา เจตนาธรรมจิต โครงการ Kave Town Space
8. คุณนันทิชา โฉมแก้ว โครงการ Kave Town Shift
9. คุณสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม โครงการ Kave TU
10. Pachara Prakobkit โครงการ Modiz Ladprao 18

AssetWise ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ภายในโครงการ และพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

: หมายเหตุ

– ทางทีมงานจะติดต่อส่งมอบ ของรางวัลไปยังผู้โชคดีภายในสัปดาห์หน้า

– ทีมงานจัดส่งของรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้

– ของรางวัลที่ 1-2 จะหัก ณ ที่จ่าย 5% ของราคารางวัล

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเฉพาะสมาชิก AssetWise Club เท่านั้น (เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า)

– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Line OA : AssetWise Club หรือโทร 02-970-9785 ต่อ 421 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์