ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2564 ภายใต้แนวคิด “The Next Paradigm“
และร่วมรับชมภาพยนตร์โฆษณา 3 แบรนด์หลักที่เชื่อมต่อความสุขจากแอสเซทไวส์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง