ร่วมฉีดวัคซีนกับแอสเซทไวส์

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

#ร่วมฉีดวัคซีนกับแอสเซทไวส์ เพราะเราคำนึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งในระดับองค์กรและสังคม แอสเซทไวส์ จึงจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับพนักงานทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรกลุ่มผู้รับเหมา กลุ่มคนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่นิติบุคคล แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ รปภ. และร้านค้าต่างๆ ใน Mingle Mall แอสเซทไวส์ ขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลภัทรธนบุรี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยเดินหน้าต่ออย่างเข้มแข็งและผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน