สวัสดีวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๕

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ 💦ขอให้ลูกบ้าน AssetWise Club ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง โชคดีตลอดปี มีความสุขตลอดไป 🥰💪. ลูกบ้าน AssetWise Club ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันสงกรานต์ที่โครงการของท่าน