แอสเซทไวส์ ร่วมกับ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารคอนโดมีเนียม

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

แอสเซทไวส์ ร่วมกับ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารคอนโดมีเนียม โดยการแข่งขันนี้ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบอาคาร บนที่ดินแปลงจริง
และในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ บริษัทแอสเซทไวส์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีมได้มานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
แอสเซทไวส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนิสิต นักศึกษาต่อไป