“โรงเรียนวันเสาร์ ทักษะที่ไม่มีในห้องสี่เหลี่ยม”

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

AssetWise ร่วมสนับสนุนโครงการ Saturday School season 8+ กลุ่มครูอาสาจัดสอนวิชานอกเหนือจากหลักสูตร โดยวิชาที่เปิดสอนนั้นมาจากการสำรวจความสนใจของนักเรียน 10 โรงเรียน ใน 4 ชุมชนทั่ว กทม. ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมมาเปิดสอนกันในทุกวันเสาร์ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ เต้น ออกแบบบอร์ดเกมส์ ถ่ายทำหนังสั้น เป็นต้น

ซึ่งในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้เริ่ม Workshop กลุ่มอาสาสมัครก่อนการสอนจริงอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นี้