AssetWise Club ห่วยใยคุณ

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

AssetWise Club ห่วยใยคุณ 💞
.
ได้จัดบริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เชิงรุกให้กับลูกบ้าน AssetWise Club แต่ละโครงการ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการพักอยู่อาศัย โดยเริ่มตรวจที่โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 71, เเละโครงการ Atmoz แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ได้ดำเนินการทยอยการตรวจไปยังโครงการต่างๆแล้ว
.