บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง…
วันนี้เราได้แปรสภาพจาก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด เป็น บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นการเติบโตไปอีกขั้นที่สำคัญ ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบและเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

#AssetWise
#WeBuildHappiness