AssetWise ชวนดู 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

“AssetWise” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์ 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ชวนลูกบ้านและพนักงานทุกท่านมาชมปรากฎการณ์การวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา