ASW มุ่งสร้าง Green Eco System ร่วมมือกับ Haup Car ให้บริการรถพลังงานไฟฟ้า

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ASW มุ่งสร้าง Green Eco System ร่วมมือกับ Haup Car ให้บริการรถพลังงานไฟฟ้าตอบโจทย์ทั้งลูกบ้านโครงการ Kave Town Space ลูกค้า Mingle Mall และต่อยอดไปยังพนักงานที่สำนักงานใหญ่

ด้วยไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม แอสเซทไวส์ จึงได้จับมือกับ Haup Car สตาร์ทอัพผู้ให้บริการคาร์แชร์ริ่งรายแรกของประเทศไทย ให้บริการเช่ารถครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน HAUP ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า หรือ E-Scooter ไฟฟ้า พร้อมจุด EV Charger Station เพื่อความสะดวกของลูกบ้านโครงการ Kave Town Space และลูกค้าในไลฟ์สไตล์มอลล์ Mingle Mall เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดบริการมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงานสามารถยืมรถไปใช้ได้ในระหว่างวัน ทั้ง E-Scooter ไฟฟ้าในการเดินทางระยะใกล้ หรือ รถยนต์ EV สำหรับการเดินทางระยะไกล แอสเซทไวส์ สนับสนุนนวัตกรรมการใช้รถยนต์ EV เพื่อพลังงานสะอาด และพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างความยั่งยืนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนขยายการให้บริการไปในอีก 10 โครงการของแอสเซทไวส์ในอนาคต

#HaupCar
#AssetWise
#WeBuildHappiness
#AssetWiseGoGreen