ASW 1st Trading Day ผู้บริหารแอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ASW 1st Trading Day
ผู้บริหารแอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่าย ร่วมแสดงความยินดี

แอสเซทไวส์ ขอขอบคุณท่านที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน