จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ Esta Bliss รามอินทรา

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย AssetWise จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ขึ้นที่ โครงการ ESTA BLISS Condo ในวันที่ 16/12/60

สำหรับทั้งลูกบ้าน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่าน และในการฝึกอบรมครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยเหลือชีวิตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุ และสร้างให้ทุกพื้นที่เกิดความปลอดภัยที่แท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้แนวคิด Health Solution