ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

AssetWise ร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับพนักงาน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และในการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยเหลือชีวิตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุ และสร้างให้ทุกพื้นที่เกิดความปลอดภัยที่แท้จริงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้แนวคิด Health Solution