รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม Fit Day @ Episode

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

เมือวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ทางเราได้มีการจัดกิจกรรม Fitday ซึ่งเป็นปฏิบัติการณ์เพิ่มความฟิต เพื่อส่งมอบการมีสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิก AssetWise Clubโดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่โครงการ Episode ซึ่งกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล การตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัดมวลกายคุณภาพสูง พร้อมทั้งรับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายจาก Health Consultant ซุ้มอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ สปาเท้าเพื่อผ่อนคลาย และนอกจากนี้ยังชวนสมาชิกในงาน มายืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายด้วยคลาสซุมบ้า และกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเนื่องจากเราต้องการให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเพราะที่ AssetWise เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีคือ ความสุขของการใช้ชีวิต