เสนอขายที่ดิน | Assetwise

เสนอขายที่ดิน

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม
เสนอขายที่ดิน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด รับซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม

บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบันและส่วนต่อขยาย หรือในเขตชุมชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล