#รักใครให้โหลดหมอชนะ

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

#รักใครให้โหลดหมอชนะ
ข้อดีของแอป #หมอชนะ แอปพลิเคชันที่จะติดตาม เตือน และป้องกัน Covid-19
📌 แอปจะช่วยติดตามการเดินทางของผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความเสียง
📌 หากพบว่าเราเคยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ใกล้ผู้เสี่ยงติดเชื้อ ระบบโดยกรมควบคุมโรคจะส่งข้อความแจ้งเตือน

ยิ่งโหลดยิ่งลด โหลด “หมอชนะ” ช่วยทั้งหมอ ช่วยทั้งเรา
ดาวน์โหลด App หมอชนะได้ที่
iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420
Android >> https://play.google.com/store/apps/details…