“NEWYEAR NEWYOU เป็นคนใหม่ในปีใหม่”

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

AssetWise Club ร่วมกับ Doctor A to Z จัดกิจกรรม ” NEWYEAR NEWYOU เป็นคนใหม่ในปีใหม่” 😀 💪
ให้กับลูกบ้าน AssetWise Club ที่โครงการ Atmoz แจ้งวัฒนะ เพื่อมอบพลังบวกและแนวคิดพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จ รวมถึงการสร้างกำลังใจให้ตนเองและแบ่งปันพลังบวกให้คนรอบข้าง โดยนักจิตวิทยา
.
ทั้งนี้ก่อนการเริ่มกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยลูกบ้านและทีมงานทุกท่านได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.
นอกจากสุขภาพกายจะสำคัญแล้ว สุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กัน ❤️
.