ชมรมวิ่ง AssetWise เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Run for life ครั้งที่ 3

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

เมือวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกชมรมวิ่ง AssetWise และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งปันสุข ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Run For Life ครั้งที่ 3 ณ สวนหลวง ร.9 ซึ่งนอกจะเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีของสมาชิกแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญ เพราะกิจกรรมครั้งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมติดตามกิจกรรมสร้างความสุขแห่งการแบ่งปันว่าคราวหน้ากิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นกิจกรรมอะไรได้ที่ Facebook:AssetWsie