We keep this love in Photograph

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี  กิจกรรม “We keep this love in Photograph” ที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์กับประสบการณ์ชมภาพยนตร์สุดพิเศษ @ Embassy Diplomat Screens จำนวน 10 รางวัล จาก AssetWise ค่ะ รบกวนผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ภายใน 3 วัน ผ่านช่องทาง LINE ID : @assetwiseclub มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และรางวัลจะถูกมอบให้กับผู้ที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป