ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Telemedicine (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

AssetWise Club > privileges
ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Telemedicine (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เพราะคุณคือคนสำคัญ….โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก AssetWise Club

ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Telemedicine โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ
2.กรุณาแสดงบัตร AssetWise Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
3.เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาเข้ารับบริการภายใน 30 นาที
4.กรณีปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Telemedicine จำกัด 30 ท่าน ต่อเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.ขอสงวนสิทธิ์ 1 ห้องชุด ต่อสิทธิการรักษา Telemedicine 1 สิทธิ์ และ 1 ครั้ง ต่อเดือน
6.กรณี รับบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ ,ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ , ดูแลผู้ป่วย แผลกดทับ แผลเรื้อรัง และกายภาพนอกสถานที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าบริการเดินทาง
7.อัตราค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดค่ายา 10% ได้
8.ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
9.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
10.เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141