รพ.เปาโล โชคชัย 4 พร้อมให้บริการกับโครงการ Paolo@Home อยู่ไหนก็รักษาได้ สำหรับผู้ถือบัตร Asset Wise Club

AssetWise Club > privileges
รพ.เปาโล โชคชัย 4 พร้อมให้บริการกับโครงการ Paolo@Home อยู่ไหนก็รักษาได้ สำหรับผู้ถือบัตร Asset Wise Club

รพ.เปาโล โชคชัย 4 พร้อมให้บริการกับโครงการ Paolo@Home อยู่ไหนก็รักษาได้ สำหรับผู้ถือบัตร Asset Wise Club
 เป็นการเชื่อมโยงด้านบริการทางการแพทย์โดยการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเพื่อยกระดับบริการให้สอดคล้องกับยุค Digital อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางและคนไข้ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ให้เข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ด้วยบริการทางการแพทย์ 5 บริการ ดังนี้

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการ Paolo@Home คลิก 

1.ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Tele Medicine โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2.บริการเจาะเลือด นอกสถานที่

3.บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่
4.บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
5.บริการดูแลผู้ป่วย แผลกดทับ แผลเรื้อรัง และกายภาพนอกสถานที่

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ
2.กรุณาแสดงบัตร Asset Wise Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
3.เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดวันเวลาเข้ารับบริการภายใน 30 นาที
4.กรณี รับบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ ,ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ , ดูแลผู้ป่วย แผลกดทับ แผลเรื้อรัง และกายภาพนอกสถานที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าบริการเดินทาง
5.อัตราค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดค่ายา 10% ได้
6.ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
7.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
9.กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141