โรงพยาบาลเวชธานี มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก AssetWise Club

AssetWise Club > privileges
โรงพยาบาลเวชธานี มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก AssetWise Club

มอบส่วนลด 20 % แพ็คเกจตรวจสุขภาพทุกแพ็ค สำหรับสมาชิก AssetWise Club ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ                 โรงพยาบาลเวชธานี สำหรับสมาชิก AssetWise Club ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 – 1 กรกฏาคม 2562

 

 

สิทธิพิเศษ และ เงื่อนไข

1.แสดงบัตรสมาชิก AssetWise Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
2.บัตรสมาชิก AssetWise Club สามารถใช้เป็นส่วนลด 20% ได้ทั้งครอบครัว
3.ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4.รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานีตั้งแต่เวลา 7.00- 16.00 น.โทรสอบถามและนัดหมายล่วงหน้า
โทร.0-2734-0000 ต่อ 1111
5.โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า