Samitivej Virtual Hospital

AssetWise Club > privileges
Samitivej Virtual Hospital

Assetwise Club ร่วมกับ  Samitivej Hospital ช่วยให้การรับบริการทางการแพทย์เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ด้วยบริการ Samitivej Virtual Hospital เป็นการนำเทคโนโลยี Telemedicine มาช่วยให้สมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กับทางผู้ป่วยกันได้แบบ Real-time เพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกมากขึ้น

*พิเศษสำหรับสมาชิก Assetwise Club ทางสมิติเวช ฟรีค่าปรึกษาแพทย์ online มูลค่า 500 บาท เพียงใส่ code : VHAWHM20 (ไม่จำกัดจำนวน) (หมดอายุ 31 ธันวาคม 2564)

: นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวชมอบสิทธิ์ส่วนลดให้กับสมาชิก ในการใช้บริการที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์ ได้แก่

  • ส่วนลด 20% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่จำกัดวัน)*

  • ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์*

  • ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก

  • ส่วนลด 10% วัคซีน ยกเว้นราคาเหมาจ่าย

  • ฟรี บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 ครั้ง กรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน IPD (เฉพาะค่ารถขาเข้ารพ.ภายในจังหวัด)

: เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าใช้จ่ายเองหรือชำระส่วนต่างจากประกัน

  • Ambulance : ส่วนลดค่ารถบริการฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ

  • Medicine : ส่วนลดค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย

  • Room : ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักแบบสแตนดาร์ดเท่านั้น (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)

  • Dental : ส่วนลดค่าทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทันตกรรมเด็ก