AssetWise Health Watch | Assetwise

AssetWise Health Watch

AssetWise Club > privileges
AssetWise Health Watch

AssetWise Health Watch ถูกออกแบบและพัฒนาร่วมกับ MEID เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ รวมไปถึงการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น AssetWise Health Watch ยังสามารถบันทึกข้อมูล ด้านการออกกำลังกาย จำนวนก้าวเดิน อัตราการเต้นของหัวใจ ทั้งหมดนี้เพื่อการดูแลสุขภาพของลูกค้าของเรา แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Health Solution
โดยเราจะทำการส่งมอบ AssetWise Health Watch ให้กับลูกค้าในโครงการ Episode,Wynn52, Modiz Station และ Brown Ratchada 32 ที่โอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าของจะหมด เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับการขึ้นบ้านใหม่ด้วยการมีสุขภาพที่ดีแก่สมาชิก AssetWise Club ของเรา