B.Care Medical Center มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก AssetWise Club | Assetwise

B.Care Medical Center มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก AssetWise Club

AssetWise Club > privileges
B.Care Medical Center มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก AssetWise Club

สิทธิพิเศษ และ เงื่อนไข
1.แสดงบัตรสมาชิก AssetWise Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
2.บัตรสมาชิก AssetWise Club

-กรณีผู้ป่วยใน (IPD) รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 5 % (ยกเว้นห้อง ICU) และค่ายา 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

-กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) รับส่วนลดค่ายา 5 % (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

-ระยะเวลา 15 ตุลาคม 2561- 15 ตุลาคม 2562

-ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น

-ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-523-3359-71