โรงพยาบาลเสรีรักษ์มอบส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิก AssetWise Club | Assetwise

โรงพยาบาลเสรีรักษ์มอบส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิก AssetWise Club

AssetWise Club > privileges
โรงพยาบาลเสรีรักษ์มอบส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิก AssetWise Club

โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิก AssetWise Club โรงพยาบาลเสรีรักษ์มอบส่วนลดพิเศษ เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกโปรแกรม

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4 โปรแกรม 5
อายุต่ำกว่า 30 ปี อายุต่ำกว่า 40 ปี อายุต่ำกว่า 50 ปี อายุต่ำกว่า 60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ราคาแพคเกจลูกค้าปกติ 3,200 4,800 6,800 7,800 8,000 9,500 20,000 21,500
ราคาพิเศษ 2,750 4,100 5,700 6,700 6,800 8,000 17,000 18,300