The Peninsula Bangkok ขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club สำหรับชุด Signature Afternoon Tea

AssetWise Club > privileges
The Peninsula Bangkok ขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club สำหรับชุด Signature Afternoon Tea

The Peninsula Bangkok ร่วมกับ AssetWise Club ขอมอบส่วนลดพิเศษ 30% ให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club

สำหรับชุด Signature Afternoon Tea 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.สมาชิก AssetWise Club แสดงบัตรสมาชิก AssetWise Club ให้กับทางห้องอาหารรับทราบ เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์

2.สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก AssetWise Club รับส่วนลด 30% เฉพาะชุด Signature Afternoon Tea ในช่วงเวลาปกติ ( ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Tax และ Service Charge ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

3.สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก AssetWise Club รับส่วนลด 20% เฉพาะชุด Signature Afternoon Tea ในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Tax และ Service Charge ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

4.ส่วนลดดังกล่าวใช้ได้เฉพาะชุด Signature Afternoon Tea เท่านั้น

5.สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

6.กรุณาสำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าและการยืนยันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับจอง

7.ในกรณีเกิดการขัดแย้ง The Peninsula Bangkok ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายบังคับใช้

หมายเหตุ

  • Signature Afternoon Tea at The lobby ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 14.00 น. – 18.00 น.
  • The Lobby ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.30 น. – 22.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณรพีพรรณ เทียมทัศน์ เบอร์โทรศัพท์ 02-020-2888 email : rtiamtad@peninsula.com