The Peninsula Bangkok ขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club สำหรับรับประทานอาหารที่ห้องอาหารทิพย์ธารา

AssetWise Club > privileges
The Peninsula Bangkok ขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club สำหรับรับประทานอาหารที่ห้องอาหารทิพย์ธารา

The Peninsula Bangkok ร่วมกับ AssetWise Club ขอมอบส่วนลดพิเศษ 30% ให้กับท่านสมาชิก AssetWise Club

สำหรับรับประทานอาหารที่ห้องอาหารทิพย์ธารา 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.สมาชิก AssetWise Club แสดงบัตรสมาชิก AssetWise Club ให้กับห้องอาหารรับทราบ เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์

2.สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก AssetWise Club รับส่วนลด 30% เฉพาะเมนูอาหารในช่วงเวลาปกติ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Tax และ Service Charge ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

3.สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก AssetWise Club รับส่วนลด 20% เฉพาะเมนูอาหารในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Tax และ Service Charge ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

4.ส่วนลดดังกล่าวใช้ได้เฉพาะเมนูอาหารที่ห้องอาหาร Thiptara เท่านั้น

5.สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

6.กรุณาสำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าและการยืนยันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับจอง

7.ในกรณีเกิดการขัดแย้ง The Peninsula Bangkok ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายบังคับใช้

หมายเหตุ

  • ให้บริการในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณรพีพรรณ เทียมทัศน์ เบอร์โทรศัพท์ 02-020-2888 email : rtiamtad@peninsula.com