Well Spa มอบส่วนลด 50 % | Assetwise

Well Spa มอบส่วนลด 50 %

AssetWise Club > privileges
Well Spa มอบส่วนลด 50 %

Well Spa มอบส่วนลด 50 %  สำหรับเมนูทรีทเมนท์เมูปกติ เมื่อเข้ารับบริการระหว่าง 10.00 น. – 13.00 น.

และรับส่วนลด 25% ในช่วงเวลาอื่นๆ

 

      เงื่อนไข

  • กรุณาสำรองเวลาล่วงหน้า โทร. 02-127-5995
  • ใช้ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 ตุลาคม 2562
  • ส่วนลดใช้ได้กับทรีทเมนต์ราคาปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็คเก็จหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • กรุณาแจ้งสิทธิ์และแสดงบัตรสมาชิก AssetWise Club แก่พนักงานก่อนเข้ารับบริการ
  • เปิดทำการทุกวัน 10.00 น. – 22.00 น.
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด