เงื่อนไขและข้อกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุดกับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการพร้อมอยู่ที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆหรือ 02-168-0000)

โปรโมชั่นสำหรับ 5 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ  ดังต่อไปนี้ เคฟทาวน์ ชิฟท์  / เคฟ ทียู / เคฟ เอวา / แอทโมท คาแนล รังสิต / เคฟทาวน์ โคโลนี่

เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่บูธ Future Park Rangsit ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 7 มิถุนายน 2565 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า) และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน

  1. สำหรับราคาเริ่ม 1.39 ล้านบาทเป็น ของโครงการ เคฟทาวน์ โคโลนี่ ขนาด 21.70 ตร.ม. มีจำนวน 2 ยูนิต B204 B205
  2. สำหรับส่วนลดสูงสุด 250,000 บาท เป็นของโครงการ เคฟ ทียู
  3. สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 7 มิถุนายน 2565 รับ Popcoin 5,000 coin จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
  4. ลูกค้าที่มาจากบูธ Future Park Rangsit และจองโครงการที่ร่วมรายการ มีสิทธิ์จับของรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นโปรโมชั่นการตลาด จำนวน 55 รางวัล

โดยมี ทีวี Samsung 43 นิ้ว 5 รางวัล / ตู้เย็น Samsung 5 รางวัล / เครื่องซักผ้าฝาหน้า Samsung 5 รางวัล / เตาอบไมโครเวฟ Samsung 20 รางวัล / เครื่องทำน้ำอุ่น Stiebel Eltron 20 รางวัล

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  3. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.AssetWise.co.th 
หรือโทร. 02-168-0000 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด