ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ บราวน์ พหลโยธิน 67

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Brown พหลโยธิน 67 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนทั้งหมด 174 ที่ตั้งโครงการ 369/176 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 28378, 579, 224002-224005  เลขที่ดิน 7696, 3697, 4617-4620 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 1-0-73 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561 ผู้จะซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ บราวน์ พหลโยธิน 67

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2565   – 31 พฤษภาคม 2565  
 2. เงื่อนไขโปรโมชั่น กู้ง่ายได้..เพียบ
  2.1 จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท    
  2.2 ห้องราคาปกติรับ ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท (กรณีเลือกรับส่วนลดสูงสุดจะไม่สามารถร่วมรับโปรโมชั่นอื่นๆได้อีก)
  2.3 ฟรีเฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ชั้นวางทีวี , โซฟา , โต๊ะ , ฐานเตียง , ตู้เสื้อผ้า ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน
  2.4 ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ
  – ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
  – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
  – ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 2 ปี
  – ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
  – เบี้ยประกันอาคาร 500 – 1,000 บาท
  – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
  – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250บาท
 3. เงื่อนไขโปรโมชั่น อยู่ฟรี 4 ปี (48 เดือน)
  ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.กรุงเทพ , ธ.ออมสิน , ธ.อิสลาม และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เคหะ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้  เท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายส่งเสริมการขายดังกล่าว การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด โดยรับเป็นส่วนลด ณ วันโอน มูลค่าสูงสุด 360,000 บาท
 4. ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 50,000 บาท (เป็น Gift Voucher Cen Pay มูลค่า 50,000 บาท) โดยจะได้รับภายใน 60 วัน หลังโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 50,000 บาท ได้
 5. ห้องตกแต่งเพื่อขาย เป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งเพิ่มเติม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ห้องเลขที่ A410, A716, A425 สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆและค่าแนะนำได้
 6. ค่าแนะนำ    
  6.1 ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ    
  6.2 ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  ข้อ 6.1และข้อ 6.2 รับค่าแนะนำ 3% ของราคาสุทธิ (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสด โดยจะได้รับหลังจากผู้ ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
  6.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่มจะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด100,000 บาท
  ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 6.1 ,ข้อ 6.2, ข้อ 6.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
 7. ค่าเริ่มต้น
  ราคาเริ่ม 2.99 ล้านบาท เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว เป็นราคาของห้อง A304 ประเภทห้อง 1 Bedroom Plus มีขนาด 31.93 ตร.ม.
 8. รับ Gift voucher Cenpay 200 บาท เมื่อลูกค้าเข้าชมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดย 1 คนเข้าชมต่อ Gift Voucher 200 บาท
 9. รับเหรียญ Popcoin ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รายละเอียดดังนี้
  9.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียน นัด และเข้าชมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 200 เหรียญ กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 100,000 เหรียญ
  9.2 ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ และทำกิจกรรมถ่ายรูปโครงการหรือสำนักงานขาย post and check in บน facebook ของลูกค้า (ตั้งเป็นโพสสาธารณะหรือเพื่อนเห็น)  ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 500 เหรียญ  กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก  และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 250,000 เหรียญ
  9.3 ลูกค้าที่ได้รับ Popcoin ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ กรณีไม่รับให้ถือว่าสละสิทธิ์

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด
และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

APPROVEDProject MarketingLegal Manager DepartmentAssistant DirectorChief Marketing Officer

(คุณฐิติพร ศิษฐ์พุทธธรรม)( คุณณรงศักดิ์ สาธรสุทธิ์ )(คุณธนิกานต์ คงพูล)(คุณวาสนา เลิศพงศ์โสภณ)