ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการเอสต้า รังสิต-คลอง2

เจ้าของโครงการ บริษัท ซินเนอจี้ เอสเตท จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105557135544 ทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ซอย รังสิต-นครนายก 31 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 บนโฉนดที่ดิน 141342 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 25-1-1 ไร่ โครงการประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 31 แปลง บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 122 แปลง  โครงการอยู่ระหว่างขออนุญาตจัดสรรที่ดินและขออนุญาตก่อสร้าง ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ www.assetwise.co.th หรือ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.