เงื่อนไขโปรโมชั่น “MAY DAY เปย์ไม่อั้น”

ระยะเวลาโปรโมชั่น “MAY DAY เปย์ไม่อั้น” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  โครงการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย มีทั้งหมด 12 โครงการ

สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุดกับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการพร้อมอยู่ที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม)

สำหรับ12โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ “MAY DAY เปย์ไม่อั้น” ดังต่อไปนี้

เคฟทาวน์ ชิฟท์  / เคฟ ทียู / เคฟ ศาลายา / โมดิซ รัชดา 32 / โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ / บราวน์ พหลโยธิน 67 / บราวน์ รัชดา- ห้วยขวาง / แอทโมซ ลาดพร้าว 71 / แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง / แอทโมซ แจ้งวัฒนะ / โมดิซ สุขุมวิท 50 / แม็กซี่ ไพร์ม รัชดา-สุทธิสาร

1.เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า) และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน

2.สำหรับโปรโมชั่นอยู่ฟรีสูงสุด 48 เดือน เป็นของโครงการ เคฟ ศาลายา

3.สำหรับโปรโมชั่นอยู่ฟรีสูงสุด 48 เดือน คิดจากเรทผ่อนธนาคาร กรุงไทยล้านละ 2,500 บาท นาน 2 ปี และ ธนาคารอิสลาม ล้านละ 2,500 บาท นาน 3 ปี

4.ราคาเริ่ม 1.49 ล้านบาท เป็นโปรโมชั่นของโครงการแอทโมซ แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 ยูนิต ขนาด 21.50 ตร.ม. คือ ห้อง B816

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

6.หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7.พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

8.สำหรับลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565รับบัตรเติมน้ำมัน  มูลค่า 10,000 บาท รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน

สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565รับ Popcoin 5,000 coin จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.