งื่อนไขและข้อกำหนดขอรับ PopCoin

โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้แก่ โครงการพร้อมอยู่และโครงการพรีเซล ที่บริษัทฯ กำหนด

โครงการพร้อมอยู่ที่เข้าร่วมคือ โครงการ Modiz Ratchada 32, Atmoz แจ้งวัฒนะ, Brown 67, Modiz interchange, Brown HK, KAVE Town Shift, Kave TU, Modiz S50, Atmoz 71, Maxxi

โครงการพรีเซลล์ที่เข้าร่วมคือโครงการ Atmoz Sriracha, Ivory Ratchada – Ladprao, Kave Ava, Modiz Rhyme Hill, Atmoz บางนา, Atmoz Kanaal, Kave Salaya, Modiz Bangpho, Atmoz อ่อนนุช,

รายละเอียดการได้รับเหรียญ Popcoin ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน  2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  

  1. ลูกค้าที่ลงทะเบียน นัด และเข้าชมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 200 เหรียญ  กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 100,000 เหรียญ
  2. ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ และทำกิจกรรมถ่ายรูปโครงการหรือสำนักงานขาย post and check in บน facebook ของลูกค้า (ตั้งเป็นโพสสาธารณะหรือเพื่อนเห็น)  ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 500 เหรียญ  กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก  และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 250,000 เหรียญ
  3. ลูกค้าที่จองซื้อ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 5,000 เหรียญ กำหนดสิทธิ์ 500 ห้องแรก รวมทุกโครงการที่เข้าร่วม (รายชื่อผู้รับเหรียญ จะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารจองซื้อ  ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ) จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อผู้รับเหรียญ กับเอกสารจองซื้อ จะต้องตรงกัน) กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 2,500,000 เหรียญ
  4. ลูกค้าที่จองซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว โครงการ Brown HK จะได้รับ 25,000 เหรียญ โครงการ KAVE Town Shift, Kave TU, Modiz s50   จะได้รับ 50,000 เหรียญ ภายใน 30 วันหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 2,750,000 เหรียญ

รายละเอียด เหรียญ Popcoin   สามารถคลิกอ่านได้ จาก  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ  Popcoin

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

**กรณีที่ลูกค้าไม่รับ Popcoin ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 6  เมษายน  2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

*** โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.assetWise.co.th