เปิด 5 แกนแห่งการ Grow Green ไปกับ ASSETWISE

เปิด 5 แกนแห่งการ Grow Green ไปกับ ASSETWISE


เปิด 5 แกนแห่งการ Grow Green ไปกับ ASSETWISE 🌍

เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทุกคนหันมาสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวไปด้วยกัน

.

โดยทาง ASSETWISE เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ช่วยรณรงค์การสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบสีเขียวในอนาคต

ภายใต้ 5 แกนหลักที่สามารถนำมาปรับใช้กับทางโครงการคอนโดแต่ละแห่งได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

🌿 Green Space หรือ การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความร่มรื่นและใช้สำหรับลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

🌿 Energy Efficiency หรือ การออกแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการออกแบบโครงการที่คำนึงถึงทิศทางลมและแสง เพื่อช่วยลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

🌿 Waste Management หรือ การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยมีการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นน้ำ และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เรื่องการแยกขยะร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

🌿 Clean Air หรือ การใส่ใจเรื่องการมีอากาศที่สะอาด โดยคอยสร้างแรงจูงใจให้ลูกบ้านเข้ามาใช้ส่วนกลางบนดาดฟ้าของโครงการ และมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ พร้อมทั้งออกแบบแต่ละโครงการให้สามารถมีอากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติได้

🌿 Water Saving หรือ การหันมาใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการออกแบบระบบการใช้น้ำภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้ง และมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการนำน้ำฝนมา Recycle เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

.

ซึ่งทาง ASSETWISE ได้มีการพัฒนาโครงการเพื่อการ Grow Green อย่างต่อเนื่อง เพราะการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรหันมาสนใจอย่างแท้จริง

#AssetWise#WeBuildHappiness#infographic#InfographicThailand

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่