แอสเซทไวส์ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ที่สวนเบญจกิติ

แอสเซทไวส์ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ที่สวนเบญจกิติ


#ASWPlantforthePlanet

แอสเซทไวส์ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหารจากสำนักสิ่งแวดล้อม และพันธมิตร พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) จากวัดญาณเวศกวัน พระครูใบฎีกาสันติ กิตฺติโสโณ จากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นกากะทิง) ที่สวนเบญจกิติ จำนวน 50 ต้น“Plant for the Planet” ปลูกเพิ่มเพื่อลดอุณหภูมิ ภารกิจกู้โลก ปลูกต้นไม้ 433 ต้น/คน ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ให้เทียบเท่ามาตรฐาน WHO คืออย่างน้อย 9 ตรม.ต่อคน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างถิ่นรมณีย์ ให้ธรรมชาติที่สมบูรณ์กลับคืนมา อันเป็นธรรมะพื้นฐานที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชวนให้ปฏิบัติกัน
ต้นไม้ที่ปลูกทุกต้น จะถูกบันทึก และติดตามได้ผ่าน Line OA : aswgrowgreen

.

เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง เราทุกคนมีส่วนช่วยโลกนี้ไปด้วยกัน

#Growgreen #AssetWise #WeBuildHappiness

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่