AssetWise พร้อมจับมือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

AssetWise พร้อมจับมือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เป็น Developer ที่ผลงานดีแบบไม่มีตกจริงๆกับ AssetWise เพราะปี 2023 ทำยอดขายถึง 16,486 ล้านบาท บวกขึ้นมาถึง 16% ติด Top 10 ของบริษัทอสังหาฯไทย

ปี 2024 เตรียมเปิดโครงการใหม่ 12 โครงการ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล EEC และ ภูเก็ต มูลค่ารวม 25,920 ล้านบาท พร้อมขยายตัวรองรับธุรกิจ Lifestyle แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น

Mingle Mall – Community Mall ที่เป็น Creative Space สำหรับคนรุ่นใหม่แบบครบวงจร ที่ปัจจุบันมี 3 สาขาแล้ว ทั้งที่ ม.กรุงเทพฯ-รังสิต, มีนบุรี และกำลังจะมีที่ภูเก็ตด้วย

และกำลังจะมีศูนย์รวม Well Aesthetic & Wellness Center พื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทศูนย์สุขภาพและคลินิกด้านความงาม บนใจกลางย่านรัชดาภิเษก

Mingle Sport Village ศูนย์กีฬาในร่มเอาใจคนรักสุขภาพ และ Rocket Fitness ด้วย

โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการทำธุรกิจอสังหาฯ ที่ยาวนานกว่า 19 ปี ภายใต้การบริหารงานของ “บริษัท เทรเชอร์ เอ็ม จำกัด” ในเครือแอสเซทไวส์ เป็นต้น

นอกจาก AssetWise จะมุ่งเติบโตในด้านการทำธุรกิจแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ ESG ในการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ ที่ส่งผลกระทบในระดับโลก AssetWise จึงได้คิดวิธีการช่วยกอบกู้โลก ทำอย่างไรจะการลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบได้อย่างแท้จริง จึงได้เกิดเป็นแนวคิด แยก – เท – คว่ำ (แยก=วัสดุ เท=เศษอาหาร/น้ำ คว่ำ=ภาชนะให้แห้ง) ทั้งหมดนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และลดขยะไปหลุมฝังกลบอย่างได้ผล โดยเริ่มจากสำนักงานใหญ่ ส่งเสริมให้พนักงาน AssetWise คัดแยกขยะทุกชนิดใน Office ทำให้ปัจจุบันสามารถลดขยะไปหลุมฝังกลบได้มากถึง 90.39% เมื่อเทียบกับปี 2565 และยังพัฒนาไปสู่การจัดงาน Event ต่างๆ ของ AssetWise และภาคีที่สนใจ โดยมุ่งหวังที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่เส้นทาง Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ในอนาคตนั่นเอง

AssetWise ยังใส่ใจผู้คนและชุมชน ด้วยการทำโครงการที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนทั้งในด้านคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน การสนับสนุนร้านค้าชุมชนรอบโครงการ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโครงการเพื่อช่วยสังคมผ่านโครงการบริจาคโลหิต โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว และโครงการปันกันเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และสังคมควบคู่กันไปอีกด้วย

ในปี 2023 – AssetWise ยังคว้า Rating : A ผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาโครงการ การมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า ลูกบ้าน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่