ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

เพราะ “ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยคือสิ่งสำคัญ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา AssetWise ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และวิธีการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง โดย วิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ รปภ. แม่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือลูกบ้านหรือคนทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ