ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

AssetWIse Club ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

รางวัลที่ 1 : iPhone 15 Pro 128GB มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณเบ็ญญา ชาวหมู่ จากโครงการ Modiz Rhyme Ramkhamhaeng

รางวัลที่ 2 : LEICA SOFORT 2 HYBRID INSTANT CAMERA มูลค่า 14,200 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณพัลลภ ขันตี จากโครงการ Atmoz Serene Sriracha

รางวัลที่ 3 : Marshall Motif II A.N.C. สี มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณธนภรณ์ สมพงษ์ จากโครงการ Kave AVA

รางวัลที่ 4 : Cenpay มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
1. คุณเจติยา บุณยฤทธิ์ จากโครงการ Maxxi Prime
2. คุณ ศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม จากโครงการ Kave AVA
3. คุณ จักราวุธ จำนงประโคน จากโครงการ Kave AVA
4.คุณปรมา แสงอินทร์ จากโครงการ Maxxi Prime
5. คุณรัตนภรณ์ สมมุ่ง จากโครงการ Kave Town Shift
6. คุณจิรพงศ์ จิตตวีระ จากโครงการ Kave Mutant Salaya
7. คุณไธวดี ลิ่มศิลา จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
8. คุณWaritsak Sangla จากโครงการ Modiz Launch
9. คุณธีระพงษ์ ควรคำนวน จากโครงการ Kave AVA
10. คุณทักษ์ดนัย ธาราวรรณ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
11. คุณสุมาลี มีสันเทียะ จากโครงการ Modiz Launch
12. คุณทิวัตถ์ ไตรจักร์วนิช จากโครงการ Kave Town Shift
13. คุณปิยธิดา ยุวาพัฒน์ จากโครงการ Atmoz Tropicana Bangna
14. คุณเบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
15. คุณชนติรัตน์ บูรณพันธ์พงศ์ จากโครงการ Modiz Rhyme Ramkhamhaeng
16. คุณชุติมันต์ บุรานนท์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
17. Thanwa Baibua จากโครงการ Brown Ratchada 32
18. คุณศิริวัฒ ยิ้มละมัย จากโครงการ Ivory Ratchada
19. คุณชาลี อดิศราลักษณ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
20. คุณจิรนันท์ เกิดน้อย จากโครงการ Kave Mutant Salaya

AssetWise ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ภายในโครงการ และพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

: หมายเหตุ

– สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทางทีมงานจะดำเนินการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายใน 3 วัน หรือสามารถยืนยันรับรางวัลด้วยตนเองที่ Line OA : AssetWise Club

– ทางทีมงานจะติดต่อส่งมอบ ของรางวัลไปยังผู้โชคดีภายในสัปดาห์หน้า

– ทีมงานจัดส่งของรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้

– ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป (รางวัลที่ 1-3) จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544

– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Line OA : AssetWise Club หรือโทร 02-970-9785 ต่อ 421 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่