Happy Movie Day ชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar : The Way Of Water

Happy Movie Day ชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar : The Way Of Water

ประมวลภาพกิจกรรม “Happy Movie Day” โดย AssetWise Club ได้จัดกิจกรรมพาลูกบ้านชมภาพยนตร์ เรื่อง Avatar: The Way Of Water อวตาร : วิถีแห่งสายน้ำ 🌊 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา

.

ทั้งนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรม Lucky Draw ให้กับลูกบ้านที่ร่วมเข้าชมภาพยนตร์ และรับของที่ระลึกพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Avatar 😍❤️

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ