ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Happy Movie Day ชมภาพยนตร์เรื่อง : หลานม่า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Happy Movie Day ชมภาพยนตร์เรื่อง : หลานม่า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Happy Movie Day ชมภาพยนตร์เรื่อง : “หลานม่า” ภาพยนตร์บันทึกช่วงเวลามีค่าของสิ่งที่เรียกว่าครอบครัว ที่แสนอบอุ่น

 • ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
 • รอบเวลา 14:00 น.
 • เปิดลงทะเบียนหน้างาน 13.00 น.
 • ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก AssetWise Club ที่ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนต์ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Happy Movie Day 🎬😍
ชมภาพยนตร์เรื่อง : หลานม่า

📍ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
⏰รอบเวลา 14:00 น.
เปิดลงทะเบียนหน้างาน 13.00น.
🎬 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา
🎉 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก AssetWise Club ที่ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนต์ ดังนี้ 🎉

1.คุณกฤชวรรณ ไพศาลเจริญวงศ์ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง Frist Class AA 1,2
2.คุณธนัชญกร ชิณวงศ์ โครงการ Atmoz Portrait Srisaman ที่นั่ง Frist Class AA 3,4
3.คุณวสุ​มุกดา​ ประเสริฐ​ โครงการ Modiz Collection Bangpho ที่นั่ง Frist Class AA 5,6
4.คุณบุญธิดา แก้วบัวสา โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง Frist Class AA 7,8
5.คุณพิไลวรรณ ปัญญารัตน์ โครงการ Maxxi Prime ที่นั่ง Frist Class AA 9,10
6.คุณอัญญาณี สีห์จกร์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง Frist Class BB 1,2
7.คุณณันฐิยา จันทร์แก้ว โครงการ Brown Huai Kwang ที่นั่ง Frist Class BB 3,4
8.คุณสุภรัตน์ ทิพย์สูงเนิน โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง Frist Class BB 5,6
9.คุณพนิตา เจริญผลารักษ์ โครงการ Episode Phaholyothin ที่นั่ง Frist Class BB 7,8
10.คุณ.รุ่งนภา ทองอร่าม โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง Frist Class BB 9,10
11.คุณจิรภัทร ปี่แก้ว โครงการ Kave AVA ที่นั่ง A 1,2
12.คุณธนวัฒน์ พวงแก้ว โครงการ Atmoz Chaengwattana ที่นั่ง A 3,4
13.คุณพลอยพรรณ นิพยาภรณ์ โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง A 5,6
14.คุณวสุนันท์ เสนาวงศ์ โครงการ Atmoz tropical bangna ที่นั่ง A 7,8
15.คุณปรมา แสงอินทร์ โครงการ Maxxi Prime ที่นั่ง A 9,10
16.คุณปฏิภาณ ขันแก้ว โครงการ Maxxi Prime ที่นั่ง A 11,12
17.คุณภัสสร พฤติกุล โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง A 13,14
18.คุณนิสาลักษณ์ โรจนถาวรกูล โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง B 1,2
19.คุณณิชกานต์ สงวนรัตน์ โครงการ Atmoz Ladprao 15 ที่นั่ง B 3,4
20.คุณสิรีธร โคลงฉันท์ โครงการ Kave Town Space ที่นั่ง B 5,6
21.คุณปาณิศา โฉมยงค์ โครงการ Modiz Interchange ที่นั่ง B 7,8
22.คุณธนมน สุธีรภาคย์ โครงการ Modiz Ratchada 32 ที่นั่ง B 9,10
23.คุณอรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ โครงการ Atmoz Portrait Srisaman ที่นั่ง B 11,12
24.คุณสมชัย จิตสุชน โครงการ Kave Town Shift ที่นั่ง B 13,14
25.Ratree Nenlaeard โครงการ H2 Ramintra 21 ที่นั่ง B 15,16
26.คุณปัทมา แสงอินทร์ โครงการ Esta bliss ที่นั่ง C 1,2
27.คุณธัญสญา พาชิยานุกูล โครงการ Wynn Condo Chokchai 4 ที่นั่ง C 3,4
28.คุณพุทธชาด รุ่งเจริญ โครงการ Atmoz Chaengwattana ที่นั่ง C 5,6
29.คุณทิวา องค์อาจ โครงการ Maxxi Prime ที่นั่ง C 7,8
30.คุณกมล แสงสวัสดิ์ โครงการ Atmoz Chaengwattana ที่นั่ง C 9,10
31.Narunard voradet โครงการ Wynn Condo Chokchai 4 ที่นั่ง C 11,12
32.คุณประพันธ์ จันทร์สิงห์ทอง โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง C 13,14
33.คุณกัญญาภัทร ทองเต็ม โครงการ Kave AVA ที่นั่ง C 15,16
34.คุณศิริพร ทองศิริ โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง D 1,2
35.คุณจัตุพร เปี่ยมอยู่สุข โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง D 3,4
36.คุณพลวศุตม์ ธนวังสวัสดิ์ โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง D 5,6
37.คุณศิริพร แซ่อึ้ง โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง D 7,8
38.คุณธงชัย ศิลป์สรรค์ศิริ โครงการ Brown Ratchada 32 ที่นั่ง D 9,10
39.คุณสุขุม ชิ้นแสงชัย โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง D 11,12
40.คุณ.ปานิสรา นิลกำแหง โครงการ H2 Ramintra 21 ที่นั่ง D 13,14
41.คุณสรชัย วงศ์ศิลป์ไพศาล โครงการ Atmoz Ladprao 15 ที่นั่ง D 15,16
42.คุณภาวินี วงศ์ศิลป์ไพศาล โครงการ Atmoz Ladprao 15 ที่นั่ง E 1,2
43.คุณณัฐณิชา ไวโรจนกิจ โครงการ Brown Ratchada 32 ที่นั่ง E 3,4
44.คุณชวัลญา ทรงเทพ โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง E 5,6
45.Orawee Wutthithai โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง E 7,8
46.คุณธยาน์ณัฐ ฉัตรยาทองเพชร โครงการ Brown Ratchada 32 ที่นั่ง E 10,11
47.คุณณัฐชา เลิศโกวิทย์ โครงการ Atmoz Chaengwattana ที่นั่ง E 12,13
48.คุณสุขศิริ พรมหมพันธ์ชัย โครงการ H2 Ramintra 21 ที่นั่ง E 14,15
49.คุณศิริญดา สมุทรสาคร โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง E 16,17
50.คุณวิไลพร นพสุวรรณ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง F 1,2
51.คุณสุนิดา ปรีรอด โครงการ B Campus ที่นั่ง F 3,4
52.คุณปราณี ภูลายยาว โครงการ Episode Phaholyothin ที่นั่ง F 5,6
53.คุณยามีหล๊ะ เวาะหะ โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง F 7,8
54.คุณวินนา วังศิริสกุล โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง F 10,11
55.คุณณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว โครงการ Kave AVA ที่นั่ง F 12,13
56.คุณนางเสาวณีย์ โปร่งจิตต์ โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง F 14,15
57.คุณอนุพงศ์ โปร่งจิตต์ โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง F 16,17
58.คุณรัชกร ปานวงศ์ โครงการ H2 Ramintra 21 ที่นั่ง G 1,2
59.คุณสิรินาถ เสน่หา โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง G 3,4
60.คุณนวโรจน์ รุญจำรัส โครงการ Atmoz Chaengwattana ที่นั่ง G 5,6
61.คุณจิรนันท์ จิตรีงาม โครงการ Kave TU ที่นั่ง G 7,8
62.คุณธนวัฒน์ ภู่ศิริรุ่งโรจน์ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง G 10,11
63.คุณชดาธิภา มนตรีประถม โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง G 12,13
64.คุณสิริธนา เถียรชนำ โครงการ Atmoz Ratchada HuaiKwang ที่นั่ง G 14,15
65.คุณกนกกร ยะเราะ โครงการ Kave TU ที่นั่ง G 16,17
66.คุณสุทธนา ขจรวงศ์ โครงการ Kave AVA ที่นั่ง H 1,2
67.คุณภัทราพร อ่อนรังกา โครงการ Kave Town Space ที่นั่ง H 3,4
68.คุณสุวิมล​ โพธิวุฒิคุณ โครงการ Kave AVA ที่นั่ง H 5,6
69.คุณพนิดา แซ่ลิ่ม โครงการ Kave Town Space ที่นั่ง H 7,8
70.คุณพงษ์สิทธิ์ คำสอนพันธ์ โครงการ Kave AVA ที่นั่ง H 10,11
71.คุณพงศ์ศิริ ชโลธร โครงการ Atmoz Serene Sriracha ที่นั่ง H 12,13
72.คุณพิรญาณ์ อินทขันตี โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง H 14,15
73.คุณพัชรดนัย เพชรอร่ามเรือง โครงการ Atmoz Serene Sriracha ที่นั่ง H 16,17
74.คุณกมลวรรณ อ่อนละมัย โครงการ Brown Phaholyothin 67 ที่นั่ง J 1,2
75.คุณปูชนีย์ คงเพชร โครงการ Episode Phaholyothin ที่นั่ง J 3,4
76.คุณสิริรัตน์ ฟักสุมณฑา โครงการ Episode Phaholyothin ที่นั่ง J 5,6
77.คุณนางสาว อนงนาฎ คณะศรี โครงการ Atmoz Portrait Srisaman ที่นั่ง J 7,8
78.Pimravee Thengsoomboon โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง J 10,11
79.คุณหทัยรัตน์ เพชรคง โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง J 12,13
80.คุณพีรพล ผัดวงค์ โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง J 14,15
81.คุณบุญส่ง กมลสุวรรณกูล โครงการ Atmoz Ladprao 71 ที่นั่ง J 16,17
82.คุณนาฝีซ๊ะ เก็มเด็น โครงการ Wynn Condo Chokchai 4 ที่นั่ง K 1,2
83.คุณรังสรรค์ คล่องศิริเวช โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง K 3,4
84.คุณวาสินีย์ เลิศวิวัฒนพงษ์ โครงการ Kave AVA ที่นั่ง K 5,6
85.คุณพัชริญาภรณ์ มิศกะเสวตร์ โครงการ Brown Huai Kwang ที่นั่ง K 7,8
86.คุณวโรดม คงหนู โครงการ Modiz Ladprao 18 ที่นั่ง K 10,11
87.คุณฐิติมา สนธิ โครงการ IVORY Ratchada Ladprao ที่นั่ง K 12,13
88.คุณพิมลสิริ เพียรชูพัฒน์ โครงการ Kave Mutant Salaya ที่นั่ง L 1,2
89.คุณปราการ บุตรดี โครงการ Kave AVA ที่นั่ง L 3,4
90.MayMheMyatThin โครงการ Modiz Rhyme ที่นั่ง L 5,6
91.คุณกนกวรรณ เสนาพันธ์ โครงการ Atmoz Oasis Onnut ที่นั่ง L 7,8
92.คุณสุกัญญา จันทร์น้อย โครงการ Modiz Sukhumvit 50 ที่นั่ง L 10,11
93.คุณกัลยา เอื้อมบุญสุข โครงการ Atmoz Ratchada HuaiKwang ที่นั่ง L 12,13
94.คุณพิมพ์​ชญา​ ชัย​ฐิติ​เรืองกุล โครงการ Modiz Sukhumvit 50 ที่นั่ง L 14,15
95.คุณกชกร สิทธิมงคล โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง L 16,17
96.คุณญาณิศา อ่อนทรัพย์ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง M 1,2
97.คุณลัลนา ทรงจอหอ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง M 3,4
98.คุณภูริดา แพทย์นุสนธิ์ โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง M 5,6
99.คุณสโรชา เผดิมรอด โครงการ KAVE Town Colony ที่นั่ง M 7,8
100.คุณนฤมล ศิวาพร โครงการ Modiz Avantgarde ที่นั่ง M 10,11

เงื่อนไขการรับรางวัล :

 • ผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่าน inbox Facebook AssetWise Club หรือ Line OA : AssetWise Club ได้เลย
 • สิทธิ์ชมภาพยนต์ 100 สิทธิ์/สิทธิ์ละ 2 ที่นั่ง
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของท่านมาแสดง กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์
 • แจ้งลำดับหน้าชื่อหรือแคปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง โดยครั้งนี้จะเป็นการระบุที่นั่งตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  -ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้
  -ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ: การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook AssetWise Club หรือ Line OA : AssetWise Club ได้เลย

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่