ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน “แอสเซทไวส์” รับการประเมิน เป็นบริษัทจดทะเบียนดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน “แอสเซทไวส์” รับการประเมิน เป็นบริษัทจดทะเบียนดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

แอสเซทไวส์ ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

#AssetWise #WeBuildHappiness

ดูน้อยลง

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ