ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) “ASW”

ขอประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 9.82 บาท

โดยมีระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 เมษายน 2564

โดยมี

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด http://www.asiaplus.co.th

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) http://www.krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.kgieworld.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.maybank-ke.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.utrade.co.th

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ