ก้าวใหม่ที่มุ่งสู่ความหลากหลายและความตอบโจทย์ที่มากกว่า

ก้าวใหม่ที่มุ่งสู่ความหลากหลายและความตอบโจทย์ที่มากกว่า

ASSETWISE เสริมความแข็งแกร่งที่พร้อมตอบโจทย์ทุก Lifestyle ได้มากกว่าเดิม ด้วย 3 แกนหลัก ‘กุญแจสําคัญ’ ในการสร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมการสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
• Continue มุ่งเน้นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านที่อยู่อาศัยที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่คลอบคลุมมากกว่าเดิม ดึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น


• Connect มุ่งสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ เติมเต็มพอร์ทให้แข็งแกร่งและคลอบคลุมได้ทุกทําเล ทั้งในกรุงเทพฯ จนถึงต่างจังหวัด , จับมือกับบริษัทพันธมิตรเพื่อเริ่มพัฒนาและมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้าน Lifestyle ที่มากขึ้นเพื่อนํามาต่อยอดธุรกิจในอนาคต


• Contribute ผลักดันธุรกิจไปพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลัก ‘Growgreen’ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง Ecosystem ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้จริง ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

.
ASSETWISE ใส่ใจในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อนํามาต่อยอดสู่การเป็นผู้นําด้านธุรกิจอสังหาฯ และสร้างสรรค์ Lifestyle ชั้นนําของประเทศ ตามแนวคิด “WE BUILD HAPPINESS” ตั้งแต่วันนี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต
.

AssetWise #WeBuildHappiness

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่