ASW 1st Trading Day ผู้บริหารแอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ASW 1st Trading Day ผู้บริหารแอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ASW 1st Trading Day

ผู้บริหารแอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่าย ร่วมแสดงความยินดี

แอสเซทไวส์ ขอขอบคุณท่านที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่