แอสเซทไวส์ ร่วมกับสื่อมวลชนและลูกบ้าน ส่งต่อความสุข โดยมอบตุ๊กตาหมีกอดอุ่นและบริจาคเงินให้กับสามองค์กร

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

วาเลนไทน์ ปีนี้ พิเศษกว่าเดิม
แอสเซทไวส์ ร่วมกับสื่อมวลชนและลูกบ้าน ส่งต่อความสุข โดยมอบตุ๊กตาหมีกอดอุ่นและบริจาคเงินให้กับสามองค์กร
โรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง)ปากเกร็ด
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เราเชื่อว่าความรัก ความสุข และรอยยิ้ม ส่งต่อถึงกันได้เสมอ