Affiliate 2024

รับค่าแนะนําสูงสุด 300,000 บาท* จาก 8 โครงการ ดังนี้

 1. มารูน รัชดา 32  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท
 2. เคฟ เอวา  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท
 3. เคฟทาวน์โคโลนี่  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 4. แอซโมท ทรอปิคาน่า บางนา  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 5. แอซโมท คาแนล รังสิต  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 6. แอซโมท ซีซั่น ลาดกระบัง  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 7. โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง   ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 8. โมดิซ สุขุมวิท 50  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 300,000 บาท

1.ค่าแนะนําที่จะให้ ผู้เข้าร่วม Affiliate เฉพาะสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่โครงการกําหนดและทําสัญญาหรือโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น

2. ผู้เข้าร่วม Affiliate จะได้รับค่าแนะนําเมื่อลูกค้าจองและทําสัญญาภายในวันที่กําหนด

3. ระยะเวลาโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแคมเปญ Affiliate Program ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

และสำหรับโครงการพร้อมอยู่ผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยวันและเวลาที่กำหนดในการทำสัญญาและ/หรือจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ จะถือตามวันที่บันทึกและ/หรือรับเงินในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น  

4. แคมเปญ Affiliate Program สำหรับโครงการพร้อมอยู่ ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คเงินสด ตามมูลค่าของค่าแนะนำประเภทยูนิตนั้นๆ โดยจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้  และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

5. แคมเปญ Affiliate Program สำหรับโครงการพรีเซลล์ ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คเงินสด ตามมูลค่าของค่าแนะนำประเภทยูนิตนั้นๆ โดยจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจ่ายค่าผ่อนดาวน์ ครบตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด 

7. พนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.assetwise.co.th หรือ โทร 02 168 0000 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)/หรือบริษัทในเครือ 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่