ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Oasis Onnut

เจ้าของโครงการ โดย บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085689 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช โฉนด 88430 ขนาดที่ดินขนาด 10-1-98 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารชุดสูง 8 ชั้น 5 อาคาร รวม 1,110 ห้อง (เพื่อพักอาศัย 1,108 ห้อง / เพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ดิน มีภาระผูกพันธ์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผ่านการอนุมัติ EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 3/2565 เริ่มก่อสร้าง 10 ตุลาคม 2565 จะแล้วเสร็จประมาณ 31ธันวาคม 2566 และจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเจ้าของห้องชุดต้องจ่ายเงินกองทุน ค่าส่วนกลาง ภาษี ค่าธรรมเนียม ตามที่เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ภายใต้กฎหมายอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
 2. เงินจอง 999 บาท
 3. ส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็น เงินคืน (Cashback) มูลค่ารวมกับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 600,000 บาท
 4. ยูนิตราคาพิเศษ 
  – 1 BEDROOM ตำแหน่ง E310 ราคา 1.69 ลบ. 
  – 1 BEDROOM EXCLUSIVE B1 ตำแหน่ง A216 , B2 ตำแหน่ง A212 ราคา 1.79 ลบ. 
  – 1 BEDROOM EXTRA ตำแหน่ง A401 ราคา 2.19 ลบ. 
 5. ค่าแนะนำ 
  5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  5.3 พนักงาน Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ (ยกเว้น พนักงาน BU2 และฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด ของ Assetwise) 
  ข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 โดยจะได้รับค่าแนะนำดังนี้
  ห้อง 1 Bedroom ,1 Bedroom Exclusive  รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท/ห้อง 
  ห้อง 1 Bedroom Extra ,1 Bedroom Plus  รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท/ห้อง
  ผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% ของค่าแนะนำ โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
  5.4 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่มจะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท
  ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 ,ข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลด ร่วมกันได้
  โดยผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียน ชื่อผู้ถูกแนะนำ และจัดส่งชื่อให้ฝ่ายขาย ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ หากมีการเข้าเยี่ยมชม โครงการแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว
 6. ส่วนลดเพิ่มเติม กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากส่วนลดสูงสุดได้ 
 7. โปรฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ 
  – ค่าธรรมเนียมการโอน 1%
  – ค่าเงินกองทุนอาคารชุด
  – ค่าส่วนกลาง
  – ค่าดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรม
  – ค่าเบี้ยประกันอาคาร
  – ค่ารักษามาตรน้ำ
  – ค่าติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้า 
 8. ลูกค้าจะได้รับ Voucher Cenpay หรือบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 5,000 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดใดๆ ได้ 
  ลูกค้าต้องจอง และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 วัน หรือ โอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนที่ลูกค้าจองเท่านั้น และจะได้รับ Voucher ภายใน 45 – 60 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์ (กำหนด 20 สิทธิ์ต่อเดือน) โดยลูกค้าต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ณ วันรับของรางวัลพร้อมแนบบัตรประชาชนแสดงตน
 9. รายการและมูลค่าโปรโมชั่นอาจแตกต่างกันในแต่ละยูนิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่