ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Portrait Srisaman

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวนทั้งหมด 680 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 678 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5 – 0 – 39.5 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2566 ผู้จะซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม.ภาพทุกภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงบรรยากาศจำลองเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 1 กันยายน 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น

 1. โปร เครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 บาท* โดยจะได้รับเป็น Voucher Cen pay มูลค่า 50,000 บาท* ภายใน 30 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 50,000 บาท
 2. ค่าแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท/ห้อง ผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% ของค่าแนะนำ โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
 3. โปรฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ
  –  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%   – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500บาท/ตรม.  – ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี  
  –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง     – เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท     – ค่ามิเตอร์น้ำประปา 2,000 บาท   
  –  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
 4. จองพร้อมลุ้นรางวัลทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 34,700.00 บาท จำนวน 3 รางวัล (ราคา ณ.วันที่ 24 มกราคม 2567 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการขึ้นลงของตลาด)
 5. เฉพาะโปรโมชั่นลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 และต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใน 15 วันหลังจากจองและทำสัญญา โดยจะจับรางวัลในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่โครงการแอทโมซพอร์เทรตศรีสมาน
 6. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน ของรางวัลดังกล่าวผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ในวันรับมอบรางวัล
 7. ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่