เงื่อนไขโปรโมชั่น GotoJapanWithAssetWise

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

แคมเปญ AssetWise เปย์ใจ ไป Japan เฉพาะลูกค้าที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใน 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า) โดยมีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับแคมเปญฯ รายละเอียดดังนี้

 1. โปรโมชั่น “ส่วนลด” ตั้งแต่ 10,000 – สูงสุด 1,000,000 บาท เป็นส่วนลดของโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญขึ้นอยู่กับข้อตกลงการขายของแต่ละโครงการ* โดย “ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท” เป็นของโครงการ
  1.1 Atmoz Ladprao 71 ห้อง 404/125 แบบห้อง One Bedroom Plus ขนาด 50.05 ตร.ม.
  1.2 Modiz Sukhumvit 50 ห้อง 899/491 แบบห้อง 2 Bedroom Vertical ขนาด 36.04 ตร.ม.
  1.3 Modiz Interchange ห้อง 9/163 แบบห้อง 2 Bedroom ขนาด 63.22 ตร.ม.
  1.4 Modiz Collection Bangpho ห้อง A1011 แบบห้อง One Bedroom Plus ขนาด 55.75 ตร.ม.
 2. โปรโมชั่น “อยู่ฟรี นานสูงสุด 3 ปี” ด้วยเงื่อนไขการผ่อนล้านละ 3,500 บาท ต่อเดือน ต่อห้องชุด ซึ่งเป็นอัตราเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้น ที่ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ ช่วยผ่อนชำระตามอัตราดังกล่าวเป็นระยะเวลานานสูงสุด 3 ปี เงื่อนไขตามข้อตกลงของบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ตามจำนวนวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาที่ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการพร้อมอยู่เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม และยูนิตที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 3. โปรโมชั่น “กู้เต็มร้อย” ด้วยเงื่อนไขการกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน (100%) และกู้เพิ่มได้อีก 10% สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย โดยขึ้นอยู่กับการประเมินของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ กำหนด
 4. โปรโมชั่น “เฟอร์นิเจอร์ครบ” สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชั้นวางทีวี, โซฟา, โต๊ะอาหาร, ฐานเตียง 5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า Build in, ฉากกั้นอาบน้ำ, Counter ครัว, อ่างล้างจาน ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัยรายละเอียดเป็นไปตามโครงการที่เข้าร่วมและยูนิตที่กำหนดเท่านั้น
 5. โปรโมชั่น “ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ”
  5.1 ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1%
  5.2 เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตร.ม.
  5.3 ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
  5.4 ค่าเบี้ยประกัน 500-1,000 บาท
  5.5 มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
  5.6 ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
  5.7 ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี*
 6. โปรโมชั่น “เที่ยวญี่ปุ่น” ลูกค้าจะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น (ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ) พร้อมที่พัก 2 ท่าน จำนวน 3 คืน กับบริษัทฯ ที่กำหนดเท่านั้น
  6.1 กรณีโครงการพร้อมอยู่
  ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567
  และโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  6.2 กรณีโครงการพรีเซล
  ลูกค้าจะต้องจอง ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567
  และจ่ายเงินดาวน์ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด* ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  6.3 ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน
  6.4 Gift Voucher มีอายุตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567
  6.5 โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน ในโตเกียว ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  6.6 หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลาในการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากที่ระบุไว้
  ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างกับทางบริษัททัวร์เอง
  6.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6.8 รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6.9 รางวัลสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้*
 7. ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท* เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ Kave Embryo Rangsit เลขห้อง A0630, B0629 แบบห้อง 1 Bedroom ขนาดห้องประมาณ 23.70 ตร.ม. เป็นราคาพิเศษและไม่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใด ๆ
 8. เงื่อนไขการได้รับรายการส่งเสริมการขายโครงการพร้อมอยู่ ลูกค้าต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใน 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 9. ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ แบ่งเป็น
โครงการพร้อมอยู่ จำนวน 16 โครงการ ได้แก่
Modiz Sukhumvit 50, Modiz Rhyme Ramkhamheang, Kave AVA, Atmoz Kanaal Rangsit, Atmoz Ratchada-Huaikwang , Atmoz Portrait Srisaman, Atmoz OASIS Onnut, Atmoz Ladprao 71, Ivory Ratchada Ladprao, Brown Condo Phahol 67, Modiz Interchange, Kave Seed Kaset , Atmoz Serene Sriracha, Maxxi Prime Ratchada-Sutthisan, Modiz Collection Bangpho, Kave Mutant Salaya, Atmoz Flow Minburi
เข้าร่วมโปรโมชั่นตามข้อ 1-6 ได้แก่

 1. “ส่วนลด”
 2. “อยู่ฟรีนานสูงสุด 3 ปี” (ยกเว้นโครงการ Modiz Interchange, Maxxi Prime Ratchada-Sutthisan,Kave AVA)
 3. “กู้เต็มร้อย” * ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ที่กำหนด
 4. “เฟอร์นิเจอร์ครบ”
 5. “ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ” (ยกเว้นโครงการ Maxxi Prime Ratchada-Sutthisan)
 6. “เที่ยวญี่ปุ่น” (ยกเว้นโครงการ Maxxi Prime Ratchada-Sutthisan)

โครงการพรีเซล จำนวน 7 โครงการ  ได้แก่

Atmoz Palacio Wanghin, Modiz Vault Kaset Sripatum, Kave Embryo Rangsit, Atmoz Canvas Rayong, Kave CoCo Bangsaen, Kave Pop Salaya, Modiz Voyage Srinakarin

 1. “ส่วนลด”
 2. “เที่ยวญี่ปุ่น” (ยกเว้นโครงการ Atmoz Palacio Wanghin, Modiz Vault Kaset Sripatum, Kave Pop Salaya, Modiz Voyage Srinakarin)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 23.00 น.

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่